Inklädnad

Sprinter 2019 4325mm/högt/15.5m3 Förlängt lastutrymme